Text Size

એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે

એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે રે.
બીજા દેવની કરીએ ક્યાં વાત,
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે રે.

એક અમે પ્રેમનો પંથ પિછાનિયે રે.
બીજા પંથની કરીએ ક્યાં વાત;
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે રે.

દેહ ને દુનિયાનું આ મંદિરિયું રે.
પ્રેમનો તેમાં વિરાજે દેવ,
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે રે.

યોગ ને ધ્યાન તો પ્રેમની છે પ્રજા રે.
સિદ્ધિ પ્રેમની કરે છે સેવ
એક અમે પ્રેમનો પંથ પિછાનિયે રે.

જ્ઞાનની ડાળીએ પ્રેમનું ફૂલ છે રે.
જ્ઞાનની પ્રેમને ન હોયે વિસાત,
એક અમે પ્રેમનો પંથ પિછાનિયે રે.

તીરથ સર્વે પ્રેમીના પાયમાં રે.
તેમાં ન્હાવાની છે અમારી ટેવ,
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે રે.

‘પાગલ’ પ્રેમના દેવને સેવતાં રે.
સાચે સાર્થક થઇ જાયે જાત,
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે રે.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

 

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

If you think you're free, there's no escape possible.
- Ram Dass

prabhu-handwriting