Text Size

ઓ રાજ, મારે પ્રીતડી બંધાઇ

ઓ રાજ મારે પ્રીતડી બંધાઇ.
દેવોના દેવથી ને આતમના આતમથી
પાકે પાયે બંધાઇ ... ઓ રાજ.

પૂરવ જનમની પ્રીતડી પૂરી કરેલી, દોરી એવી સંધાઇ;
ભવની ભાવટ મારી ભાવ કરી ભાગનારો,
એના જ રંગે રંગાઇ ... ઓ રાજ.

સૂનાં છે મેડી એના વિના મારે ને, લૂખાં અનાજ ને પાણી,
સૂનો સંસાર સારો, એના વિના છે મારી,
અંતરના આશા ભંગાઇ ... ઓ રાજ.

માન સરોવરનો હંસલો એને, ભાવે બીજું તે પાણી;
‘પાગલ’ એ મીરાંના જેવી ના જાણે કોની
કોની છે પ્રીત બંધાઇ ... ઓ રાજ.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

 

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

If you want to make God laugh, tell him about your plans.
- Woody Allen

prabhu-handwriting