Text Size

ઓ પ્રેમી, આપણી પ્રીત પુરાણી

ઓ પ્રેમી, આપણી પ્રીત પુરાણી.

તું કહે આંખમાં આંસુ શાને,
તારાથી વાત શી અજાણી;
જ્યારથી આપણે છૂટાં પડિયાં
આંખમાં વર્ષા સમાઇ... ઓ પ્રેમી.

તું કહે અંતરે અંગાર શાને,
તારાથી વાત શી અજાણી;
વિપ્રયોગ થયો, ત્યારથી
અંતરે આગ સમાઇ... ઓ પ્રેમી.

તારી મારી પ્રીત પુરાતન,
સાચે જ છે સુખદાયી;
શ્વાસ ટકી રહ્યો આજ લગી એ
પ્રીતની બલિહારી... ઓ પ્રેમી.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

 

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

If you think you're free, there's no escape possible.
- Ram Dass

prabhu-handwriting