Text Size

atma ni amrutvani

શ્રી યોગેશ્વરજીના લેખસંગ્રહ 'આત્માની અમૃતવાણી' માં રજૂ થયેલ લેખો.

Today's Quote

In just two days, tomorrow will be yesterday.
- Anonymous