Text Size

ઊંચે ને નીચે

આંબાને ડાળ એક બેઠી કોયલડી,
મીઠા સૂરને રેલાવી રે લોલ,
ઊંચેઊંચે એક બેઠો છે કાગડો,
આભે જવાને બેઠેલો રે લોલ.

બોલો કોયલબેન, ઊંચુ છે કોણ આજ ?
ઊંચે તો હું જ આજ આભે અહો !
આંબાની ડાળ તો ધરતીની ગોદમાં,
ઊંચે તો કોને બહેની, કહો ?

બોલ્યાં કોયલબેન, આકાશે હોય કે,
બેઠેલાં પૃથ્વીપર છોને અહો,
ઊંચા હૃદય જેનાં, ઊંચા વિચાર જેના,
ઊંચે તો તેનેજ બેઠાં કહો.

આંબાને ડાળ એક બેઠી કોયલડી,
મીઠા સૂરને રેલાવી રે લોલ;
નીચેનીચે એક બેઠો છે કાગડો,
આભે જવાને બેઠેલો રે લોલ.

 - શ્રી યોગેશ્વરજી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.
- Albert Einstein

prabhu-handwriting