Text Size

આઝાદીની પાંચાલી

આઝાદીની પાંચાલીનાં ખેંચાઈ રહ્યાં ચીર,
ઊઠો, આવો સદ્ય વહારે, પ્રેમી પાંડવ વીર !

દુર્યોધન ને દુઃશાસનની જોડી છે જામી,
કૌટીલ્ય મહીં ખરે એમના નથી રહી ખામી.

આવો ચક્ર સુદર્શનધારી ! શઠને સંહરવા,
આઝાદીની પાંચાલીને બેઠા જે હરવા !

અમાપ બળ મેલો એનામાં, લેશ ન એ હાલે,
થાકી જાય દુરાચારી પણ એ ફૂલે-ફાલે.

દર્દ નસેનસમાં વ્યાપ્યાથી થઈ અતીવ અધીર,
આવો આઝાદીના રક્ષક, શમાવવાને પીર,

રણચંડીશી રણે ચઢી એ ઝઝૂમતી જડ સાથ,
શ્વાસ હશે ત્યાં લગ તો કોઈ ભરી ન શકશે બાથ.

પરંતુ પુત્રો કરોડ એના ઉમટો હે રણવીર,
નામર્દ બની બેસાયે ના પડયે દેશ પર ભીડ.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Awake. Be the witness of your thoughts. You are what observes, not what you observe.
- Lord Buddha

prabhu-handwriting