Text Size

સંગ્રહનું સમર્પણ

સૃષ્ટિના આ સુંદર સમારંભમાં તમે મને તમારા પ્રેમી થવાનું, ગીત ગાવાનું, ને તમારા મંગલમય મહિમાને પ્રસારિત કરવાનું મહાકાર્ય સોંપ્યું છે, ને તે કાર્ય હું મારી સમગ્ર  શક્તિથી તથા પર્યાપ્ત પ્રામાણિકતાથી કરી રહ્યો છું.

મારા કાર્યમાં પરિપૂર્ણતા છે એમ નથી કહેતો. ના, એવો દાવો મેં કદીપણ નથી કર્યો. એની અંદર ત્રુટિ રહી હશે, ને રહી જાય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જે ફરજ મારે ફાળે આવી છે, તેને મેં મારી સમગ્ર શક્તિ, સંપૂર્ણ સમજ ને સર્વોત્તમ સ્નેહવૃત્તિથી બને તેટલી પરિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, એ નિર્વિવાદ છે.

મારા કાર્યની સફળતાનો યશ તમને ઘટે છે; કેમ કે તમારી જ પ્રેરણાથી તેનો પ્રારંભ થયો છે; તમારી જ શક્તિથી તેનું પોષણ થયું છે; ને તમારા સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપમાં સમાવિષ્ટ થવામાં જ તેની પૂર્ણાહુતિ છે. તે તમારું તથા તમારે જ માટે છે. ને મારી પાસે એવું શું છે જે તમારે માટે ના હોય ? મારું સમસ્ત જીવન જ શું તમારે માટે નથી ?

એ જીવનના પડછંદા જેવા, અથવા પરિમલ સરખા આ પદ્યસંગ્રહને તમારી સેવામાં સમર્પિત કરી રહ્યો છું : ઉષા જેવી રીતે પોતાનું સર્વસ્વ પેલા સૂર્યના શ્રીચરણે સમર્પિત કરે છે તેમ.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

***

सृष्टि के इस सुंदर समारंभ में आपने मुझे अपने प्रेमी होने, गीत गाने और अपनी मंगलमय महिमा को प्रसारित करने का महान कार्य सौंपा है, और उस कार्य को मैं अपनी समस्त शक्ति तथा पर्याप्त प्रामाणिकता से कर रहा हूँ ।

मेरे कार्य में परिपूर्णता है, ऐसा मैं नहीं कहता । ऐसा दावा मैंने कभी नहीं किया । उसके अंदर त्रुटि रही होगी और रह जाना स्वाभाविक है, परन्तु जो कर्तव्य मेरे जिम्मे आया है, उसे मैंने अपनी समग्र शक्ति, संपूर्ण बुद्धि और सर्वोत्तम स्नेहवृत्ति से यथाशक्य संपूर्णतया पूर्ण करने का प्रयास किया है, यह निर्विवाद है ।

मेरे कार्य की सफलता का सुयश आपको ही है; क्योंकि आपकी ही प्रेरणा से उसका आरंभ हुआ है, आपकी ही शक्ति से उसका पोषण हुआ है, और आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में समाविष्ट होने में ही उसकी पूर्णाहुति है । वह आपका है और आपके ही लिये है । और मेरे पास ऐसा क्या है जो आपके लिये न हो ? मेरा समस्त जीवन ही क्या आपके लिये नहीं ?

उस जीवन की प्रतिध्वनि अथवा परिमल-जैसे इस संग्रह को आपकी सेवा में वैसे ही समर्पित कर रहा हूँ, जैसे उषा अपना सर्वस्व सूर्य के श्रीचरणों में समर्पित करती है ।

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Patience is not so much about waiting, as it is about how one behaves while waiting.
- Anonymous

prabhu-handwriting