પ્રેમનો મહિમા

જો તું કહે, 'હું અનુભવ કરી ચૂક્યો',
તો તું અનુભવને સમજતો નથી;
ને જો કહે, 'હું જાણી ચૂક્યો',
તો તું જાણતો નથી;
જ્ઞાનનો મહિમા એવો ગહન છે.

જો તું કહે, 'હું પ્રેમના પ્યાલાને અધરે લગાવીને હમેશાં મસ્ત છું',
તો સમજ કે તું મસ્ત નથી;
ને જો કહે કે, 'પ્રેમના પુનિત પ્રભાવથી કૃતકૃત્ય છું',
તો માન કે તું પૂરો કૃતકૃત્ય નથી.

ભલા, પ્રેમના મહિમાને 'હું' શું જાણું ?
ન જાણે કેટકેટલાં 'હું' એ ગહન દરિયાનું માપ લેવા ગયાં ને એમાં જ ગળી ગયાં !
મારા શુદ્ધ, સાત્વિક ને એથી જ નજીવા 'હું' નો ત્યાં શો હિસાબ ?
આ તો એક એવી જ્યોત્સના છે, જે પોતાના ચંદ્ર સાથે એકાકાર થઈ ગઈ છે;
એવી ઉષા છે, જે પ્રતીચિના હૃદયની સંપૂર્ણ સુરતા સાથે સુશોભિત થઈ છે;
એવી બંસરી છે, જે જડ ને ચેતનનો ભાવ ભૂલીને
અધરના આસ્વાદમાં જ એક થઈ છે !
કહે ભલા, એ ગુણગાન શેં ગાય,
ને મહિમાની અભિવ્યક્તિયે એનાથી શેં થાય ?

ને એ જ ઠીક છે,
કેમ કે જેમણે જાણ્યું છે તેમના હોઠ બંધ થઈ ગયા છે;
ને પ્રેમનું પરમપીયૂષ જેમણે પીધું છે,
તે સદાને સારુ સૂધબૂધ ભૂલી ગયા છે :
તે જ તેનો મહિમા બની ગયા છે.

મારી પાસે આવીને પણ જો તારે પ્રેમનો મહિમા પૂછવાનો હોય,
તો એમ સમજ કે મારામાં પ્રેમની મણા છે,
અથવા તો હે પ્યારા જિજ્ઞાસુ ! તારામાં એની જરા ઓછી સ્પૃહા છે !

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

God's love elevates us without inflating us, and humbles us without degrading us.
- B.M. Nottage

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.