નમસ્કાર વિના નથી રહી શકતો

પૃથ્વીના પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રકટ થયેલ તને
નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.

કોઈ મારી સ્તુતિ કરે કે નિંદા,
સર્વમાં તેમ તેમાં પણ તું જ છે,
એમ જાણીને તને નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.
પૃથ્વીના પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રકટ થયેલ તને
નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.

કોઈ મને સારી પેઠે સત્કારે ને આસન પર બેસાડે
કે સત્કાર કરવાને બદલે કોઈ મારી અવજ્ઞા કરે;
સર્વમાં તેમ તેમાં પણ તું જ છે,
એમ જાણીને હું તને નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.
પૃથ્વીના  પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રકટ થયેલ તને
નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.

કોઈ મને હૈયાનું હેત ઠાલવીને હાર પહેરાવે
કે પથ્થર ને ગાળોનો માર મારે;
સર્વમાં તેમ તેમાં પણ તું જ છે,
એમ જાણીને હું તને નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.
પૃથ્વીના પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રકટ થયેલ તને
નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.

જુદા જુદા રૂપમાં, જ્યાં તું જ સ્મિત કરે છે, ને પ્રેમ કરે છે ત્યાં,
કોના પ્રત્યે વેર ? કોની મમતા ને કોની ઘૃણા ?
ગમે તે વેશમાં આવે, છતાં સૌમાં તું જ પધારે છે, એમ સમજીને
તને નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.

પૃથ્વીના પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રકટ થયેલ તને
નમસ્કાર કર્યા વિના નથી રહી શકતો.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting a few drops on yourself.
- Anonymous

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.