Text Size

Ayodhya Kand

Opening verses

मंगलाचरण
 
यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट ।
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम ॥ १ ॥
 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः ।
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमंगलप्रदा ॥ २ ॥
 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम ।
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम ॥ ३ ॥
 
(दोहा)
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ १ ॥

*
MP3 Audio

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.


*
 
મંગલાચરણ
 
જેના અંકમહીં હિમાલયસુતા ભાગીરથી મસ્તકે
ભાલે ક્લેન્દુ રહે ગળે ગરલ ને સોહે ઉરે પન્નગ;
દેવોના પણ દેવ નાથ સહુના જે ભસ્મથી ભૂષિત
સર્વવ્યાપક ચંદ્રવર્ણ શિવ સૌ સંતાપના નાશક;
તે કલ્યાણસ્વરૂપ શંકર સદા કલ્યાણ મારું કરો,
રક્ષો સર્વસ્થળે મને સુખ ધરો ક્લેશો બધાયે હરો.
 
પ્રસન્નતા ના અભિષેકથી ધરી
ના કાંતિ જેની વનદુઃખથી મરી;
મુખાંબુજશ્રી રઘુનાથની એ
રહો સદા મંગલ સર્વનું કરી.
 
નીલાંબુજ શ્યામલ કોમલાંગ ધારેલ સીતા શુભ વામભાગ;
હાથે મહાસાયક ચારુચાપ શ્રીરામ વંદું રઘુવંશનાથ.
 
(દોહરો)
શ્રીગુરુચરણકમળરજે કરી મનમુકુરસુધાર
વિમળ વર્ણવું રામયશ આપનાર ફળ ચાર.