Text Size

Ayodhya Kand

Opening verses

मंगलाचरण
 
यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट ।
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम ॥ १ ॥
 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः ।
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमंगलप्रदा ॥ २ ॥
 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम ।
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम ॥ ३ ॥
 
(दोहा)
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ १ ॥

*
MP3 Audio

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.


*
 
મંગલાચરણ
 
જેના અંકમહીં હિમાલયસુતા ભાગીરથી મસ્તકે
ભાલે ક્લેન્દુ રહે ગળે ગરલ ને સોહે ઉરે પન્નગ;
દેવોના પણ દેવ નાથ સહુના જે ભસ્મથી ભૂષિત
સર્વવ્યાપક ચંદ્રવર્ણ શિવ સૌ સંતાપના નાશક;
તે કલ્યાણસ્વરૂપ શંકર સદા કલ્યાણ મારું કરો,
રક્ષો સર્વસ્થળે મને સુખ ધરો ક્લેશો બધાયે હરો.
 
પ્રસન્નતા ના અભિષેકથી ધરી
ના કાંતિ જેની વનદુઃખથી મરી;
મુખાંબુજશ્રી રઘુનાથની એ
રહો સદા મંગલ સર્વનું કરી.
 
નીલાંબુજ શ્યામલ કોમલાંગ ધારેલ સીતા શુભ વામભાગ;
હાથે મહાસાયક ચારુચાપ શ્રીરામ વંદું રઘુવંશનાથ.
 
(દોહરો)
શ્રીગુરુચરણકમળરજે કરી મનમુકુરસુધાર
વિમળ વર્ણવું રામયશ આપનાર ફળ ચાર.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok