Text Size

Ayodhya Kand

Manthara continue her efforts

मंथरा ने अपनी कोशिश जारी रखी 
 
एकहिं बार आस सब पूजी । अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥
फोरै जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥१॥
 
कहहिं झूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करुइ मैं माई ॥
हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहिं त मौन रहब दिनु राती ॥२॥
 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥
कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥३॥
 
जारै जोगु सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥
तातें कछुक बात अनुसारी । छमिअ देबि बड़ि चूक हमारी ॥४॥
 
(दोहा)    
गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि ।
सुरमाया बस बैरिनिहि सुह्द जानि पतिआनि ॥ १६ ॥

*
MP3 Audio

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.


*
 
મંથરાએ સમજાવવાનું ચાલુ રાખ્યું
 
વદી મંથરા રીસભરી કડવી લાગે વાત ખરી,
સારું કહેતાં દુઃખ થયું તમને, ઉર સાશંક બન્યું.
 
સત્યાસત્ય કહેતા જે લાગે છે તમને પ્રિય તે;
કડવી હું જ એક લાગું મૌન રાખવા તો માગું.
 
કરી કુરૂપ મને વિધિએ; પરવશ સમજે છે સહુયે;
વાવ્યું છે તે રહી લણી, આપ્યું છે તે રહી ગ્રહી.
 
કોઇ નૃપ હો શું નુકશાન, વળી થવાનું શું કલ્યાણ;
દાસીની રાણી ન થઇશ, નરકથકી સ્વર્ગે ન જઇશ.
 
જોઇ અહિત શકું ન જરી તેથી જ રહ્યો પ્રાણ બળી;
કરી એટલે થોડી વાત, ભૂલ થઇ તો કરજો માફ.
 
(દોહરો)  
ગૂઢ સાંભળી મધુર ને કપટ વચન રાણી
માયાવશ અરિને રહી સુહૃદ પરમ જાણી.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok