શ્રી યોગેશ્વરજીના પ્રસિદ્ધ ભજનસંગ્રહ 'આલાપ'માં રજૂ થયેલ ભજનો.

Title Hits
ૐ જય જય જગત-નિવાસ કરી Hits: 3620
અપાર અમૃત ભરિયું Hits: 9030
અમને એવા સંત મળે Hits: 3892
અમને દર્શન દો શંકર Hits: 4161
અમે નથી હઠવાના Hits: 3348
અમે પ્રેમ મહીં ચકચૂર Hits: 3073
અવસર અનુપમ આવો રે Hits: 2998
અવસર ફરી ફરી ના આવે Hits: 3259
અશરણશરણ તમે છો સાચે * Hits: 7233
અહંકારને ટાળ, સાધક Hits: 3466
અહંકારને ધો Hits: 6760
આ જગમાં તારું * Hits: 3055
આજ મારે આંગણે હો Hits: 6992
આવો અવસર ફેર ન આવે Hits: 6980
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે Hits: 3243
એને જોવાને તું ચાહ્ય * Hits: 6337
એવા સંતશરણે સદા આવીએ Hits: 3154
એવો આશીર્વાદ આપો Hits: 3447
ઓ પ્રેમી, આપણી પ્રીત પુરાણી Hits: 3224
ઓ રાજ, મારે પ્રીતડી બંધાઇ Hits: 3187
કક્કા કરને કેંક વિચાર Hits: 3164
કનૈયાલાલથી બાંધી ખરેખર પ્રીતડી Hits: 2954
કમલસમા છે જેના પાય Hits: 2913
કરતાં વિવેક કૈંક વિચાર Hits: 3463
કરવું સંતોનું સન્માન Hits: 7157

Today's Quote

We turn to God for help when our foundations are shaking, only to learn that it is God who is shaking them.
- Unknown

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.