શ્રી યોગેશ્વરજીના પ્રસિદ્ધ ભજનસંગ્રહ 'આલાપ'માં રજૂ થયેલ ભજનો.

Title Hits
ૐ જય જય જગત-નિવાસ કરી Hits: 3527
અપાર અમૃત ભરિયું Hits: 8925
અમને એવા સંત મળે Hits: 3775
અમને દર્શન દો શંકર Hits: 4048
અમે નથી હઠવાના Hits: 3242
અમે પ્રેમ મહીં ચકચૂર Hits: 2979
અવસર અનુપમ આવો રે Hits: 2907
અવસર ફરી ફરી ના આવે Hits: 3175
અશરણશરણ તમે છો સાચે * Hits: 7133
અહંકારને ટાળ, સાધક Hits: 3373
અહંકારને ધો Hits: 6658
આ જગમાં તારું * Hits: 2961
આજ મારે આંગણે હો Hits: 6889
આવો અવસર ફેર ન આવે Hits: 6884
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે Hits: 3153
એને જોવાને તું ચાહ્ય * Hits: 6244
એવા સંતશરણે સદા આવીએ Hits: 3054
એવો આશીર્વાદ આપો Hits: 3357
ઓ પ્રેમી, આપણી પ્રીત પુરાણી Hits: 3135
ઓ રાજ, મારે પ્રીતડી બંધાઇ Hits: 3100
કક્કા કરને કેંક વિચાર Hits: 3065
કનૈયાલાલથી બાંધી ખરેખર પ્રીતડી Hits: 2879
કમલસમા છે જેના પાય Hits: 2826
કરતાં વિવેક કૈંક વિચાર Hits: 3366
કરવું સંતોનું સન્માન Hits: 7030

Today's Quote

We turn to God for help when our foundations are shaking, only to learn that it is God who is shaking them.
- Unknown

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.