શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ

Chapter 1, Verse 06

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥६॥

sarvajive sarvasamsthe brhante
asmin hamso bhramyate brahmachakre ।
prthagatmanam preritaram cha matva
justastatastenamrtatvameti ॥ 6॥

આશ્રય સૌને દેનારું આ સંસારતણું ચક્ર ખરે,
ભમાવી રહ્યા જીવાત્માને પરમાત્મા તે ચક્ર વિશે.
પોતાને ને પ્રભુને જ્યારે જીવ તત્વથી જાણે છે,
પ્રભુનો ત્યારે બની જાય તે અમરભાવને પામે છે. ॥૬॥

અર્થઃ

અસ્મિન્ - આ
સર્વાજીવે - સૌના જીવનરૂપ
સર્વસંસ્થે - સૌના આશ્રયભૂત
બૃહન્તે - વિશાળ
બ્રહ્મચક્રે - બ્રહ્મચક્રમાં
હંસઃ - જીવાત્મા
ભ્રામ્યતે - ફેરવાયા કરે છે.
(સઃ - તે)
આત્માનમ્ - પોતાને
ચ - અને
પ્રેરિતારમ્ - પ્રેરક પરમાત્માને
પૃથક્ - પૃથક્ રીતે
મત્વા - જાણીને
તતઃ - એ પછી
તેન - એ પરમાત્મા દ્વારા
જુષ્ટઃ - સ્વીકારાઇને
અમૃતત્ત્વમ્ - અમૃતભાવને
એતિ - પામી લે છે.

ભાવાર્થઃ

સંસારચક્રની વિશાળતાનો પાર નથી. એ ચક્ર દેવથી માંડીને તિર્યંક યોનિ સુધી વ્યવસ્થિત રીતે ફેલાયેલું છે. એ સૌના આશ્રયરૂપ અથવા જીવનરૂપ છે. સૌ કોઇ એનો આધાર લઇને ટકે છે, કર્મફળને ભોગવે છે, અને જીવન પસાર કરે છે. જીવાત્મા કર્મફળના ઉપભોગ માટે એ ચક્રમાં જુદીજુદી યોનિઓનો આધાર લઇને ફરતો રહે છે. એ ચક્રમાંથી એને મુક્તિ ક્યારે મળે ? સંસારચક્રને ચલાવનારા પરમાત્માને જાણી તથા પામી લે ત્યારે. એ પરમપ્રેમથી પ્રેરાઇને પરમાત્માનું સર્વભાવે શરણ લે છે ત્યારે પરમાત્મા એની આગળ પોતાના રહસ્યને ખોલી દે છે, એને અપનાવે છે, અને સર્વપ્રકારે કૃતાર્થ કરે છે. એમના અનંત અનુગ્રહને અનુભવીને એ સંસારચક્રમાંથી મુક્તિ મેળવે છે અને અમૃતમય બનીને સનાતન શાંતિની પ્રાપ્તિ કરે છે.

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.