Tue, Jan 26, 2021

વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વ

વિશ્વંભરી સ્તુતિ - બે અલગ સ્વરમાં

MP3 Audio

વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વ તણી જનેતા,
વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા;
દુર્બુદ્ધિ દૂર કરીને સદબુદ્ધિ આપો
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Vishvambhari akhil vishwa tani janeta,
Vidhya dhari vadan ma vasajo vidhata;
Dur-budhhi ne door kari sad-buddhi apo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

ભૂલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાનિ,
સુઝે નહિ લગીર કોઇ દિશા જવાની;
ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Bhulo padi bhava-rane bhataku Bhavani,
Sujhe nahi lagir koi disha javani;
Bhaase bhayankar vali man na utapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

આ રંકને ઉગરવા નથી કોઇ આરો,
જન્માંધ છું જનની હું ગ્રહી બાંહ્ય તારો,
ના શું સુણો ભગવતી શિશુના વિલાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Aa rankne ugarava nathi koi aaro,
Janmaandh chhu Janani hu grahi baah taro;
Naa shu suno Bhagawati shishu naa vilaapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

મા કર્મ જન્મ કથની કરતાં વિચારું,
આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઇ મારું,
કોને કહું કઠિન યુગ તણો બળાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Maa karma janma kathni karta vicharu,
Aa shrushti ma tuj vina nathi koi maru;
Kone kahu kathin yog tano balaapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી છકેલો,
આડંબરે અતિ ઘણો મદથી બકેલો,
દોષો થકી દુષિતના કરી માફ પાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Hoon kaam, krodh, mad-moh thaki chhakelo,
Aadambare ati ghano mad thi bakelo;
dosho thaki dushit na kari maaf paapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

ના શાશ્ત્રના શ્રવણનું પયપાન પીધું,
હા મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાંઇ કીધું,
શ્રદ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Naa shashtra na shravan nu paipaan kidhu,
naa mantra ke stuti katha nathi kai kidhu;
Shradhha dhari nathi karya tav naam jaapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

રે રે ભવાનિ બહુ ભૂલ થઇ જ મારી,
આ જિંદગી થઇ મને અતિશે અકારી,
દોષો પ્રજાળી સઘળાં તવ છાપ છાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Re re Bhavani bahu bhool thayi ja mari,
Aa jindagi thai mane atishe akaari;
Dosho prajaali saghala tava chhaap chhapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

ખાલી ન કાંઇ સ્થળ છે વિણ આપ ધારો,
બ્રહ્માંડમાં અણું અણું મહીં વાસ તારો,
શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Khaali na koi sthal chhe vina aap dharo,
Bhrahmand ma anu-anu  mahi vaas taro;
Shakti na maap ganava aganita maapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો,
ખોટો ખરો ભગવતી પણ હું તમારો,
જાડ્યાંધકાર કરી દૂર સુબુદ્ધિ આપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Paape prapanch karva badhi vaate puro,
Khoto kharo Bhagvati pan hu tamaro;
Jadyandhakaar kari door sad-budhhi aapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

શીખ સુણે રસિક છંદ જ એક ચિત્તે,
તેને થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચિત્તે,
વાઘે વિશેષ વળી અંબ તણા પ્રતાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Sheekhe sune Rasik Chhanda ja ekk chitte,
Tena thaki trividh taap tale khachitte;
Vaghe vishesh vali Amba tana prataapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

શ્રી સદગુરુ શરણમાં રહીને યજું છું,
રાત્રિદિને ભગવતી તુજને ભજું છું,
સદભક્ત સેવકતણા પરિતાપ ચાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Shri sad-guru sharan ma rahine bhaju chhu,
Raatri dine Bhagvati tujne bhaju chhu;
Sad-bhakt sevak tana paritaap chaapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

અંતર વિષે અધિક ઉર્મિ થતાં ભવાનિ,
ગાઉં સ્તુતિ તવ બળે નમીને મૃડાણી,
સંસારના સકળ રોગ સમૂળ કાપો,
મામ્ પાહિ ઓ ભગવતી ! ભવ દુઃખ કાપો.
Antar vishe adhik urmi thata Bhavani,
Gaun stuti tava bale namine mrudaani;
Sansaar na sakal rog samoola kapo,
Maam paahi Om Bhagavati Bhava-dukha kapo.

Comments  

-2 #9 Hitesh Thakker 2020-10-25 19:17
God bless you
+6 #8 Ajay Bhatt 2015-10-13 17:40
Thank you for superb collection.
+4 #7 Chandrakant C Shroff 2014-04-26 18:42
excellent idea. I love it and enjoy reading it everyday.
+4 #6 Suresh Shah 2011-10-25 06:21
I really appreciated posting "Mataji's Stuti". If it is available for "Apple" computer - Please let me know. I would like to download it so I can play it everyday. Thank you very much.
+3 #5 Ajita Gandhi 2011-02-03 10:09
Thank you for posting all the bhajans and arati and stuti.
0 #4 Bharat 2010-12-16 11:18
Thank you very much
+2 #3 Sonu 2010-10-19 20:54
Hi
Are you able to e-mail me the mp3 format of this prayer. I don't have internet connection all the time. i tried to download but link seems broken or not working properly. Please, I will be grateful.
0 #2 Rupesh Patel 2009-07-20 18:47
Thank you very much for posting such a huge collection.
Appreciate a lot, Keep posting.
Thanks again.
Jai Shri Krishna.
+3 #1 mit 2009-04-12 16:02
Good inspiration from your site. My heartly prayer for all in chaitry navratri. Thank you and pranam.

Today's Quote

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.
- Dalai Lama
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.