રાખ સદા તવ ચરણે

રાખ સદા તવ ચરણે અમને

MP3 Audio

રાખ સદા તવ ચરણે અમને,
રાખ સદા તવ ચરણે
મધુમય કમલ સમા તવ શરણે ... રાખ સદા.

અમ તિમિરે તવ તેજ જગવજે,
અમ રુધિરે તવ રવ પેટવજે
અમ અંતરમાં તવ પદ ધરજે ... રાખ સદા.

અગાધ એ આકાશ સમા તવ,
અમ ચૈતન્ય બનાવ મહાર્ણવ,
અમને આપ સકળ તવ વૈભવ ... રાખ સદા.

Comments  

+3 #1 Pandya Saurabh B 2009-07-23 16:43
Its very good prarthana.

Today's Quote

The happiest people don't necessarily have the best of everything. They just make the best of everything.
- Anonymous
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.